Večerní eurytmie

Olej na plátně | 80 x 60 cm | autor EVENOT


      | Velké plátno zobrazuje "pouhou" oblohu; nese však energii jednoho červencového večera. Zračí jeho rytmus, tak správný a vyvážený, že se stává eurytmií. Nese jedinečný náboj momentu, kdy se sklání slunce, večer si stele svoji peřinu a v mracích se ještě zračí pozůstatky příběhů odehraného dne. Toto plátno se svojí jednoduchou krásou ponouká ke klidu a konstantě v obyčejné přirozenosti.


...Pro dosažení eurytmie vyžaduje tato malba dostatek denního světla a nejlépe z levé strany...

Cena: 13 000,- Kč*

*Obraz není zarámován. Cena za rám vč. rámování se většinou pohybuje v rozmezí 1000,- až 2000,- Kč dle výběru a velikosti obrazu. V případě zájmu o rám, je tento vybírán přímo autorem v rámci výše zmíněné ceny. Nutno počítat s časem pro rámování 2 až 3 týdny.