Večerní eurytmie

 

Olej na plátně | 80 x 60 cm | autor EVENOT

 

      | Velké plátno zobrazuje "pouhou" oblohu, nese  energii jednoho červencového večera. Zračí jeho rytmus, tak správný a vyvážený, že se stává eurytmií. Nese jedinečný náboj momentu, kdy se sklání slunce, večer si stele svoji peřinu a v mracích se ještě zračí pozůstatky příběhů odehraného dne. Toto plátno se svojí jednoduchou krásou ponouká ke klidu a konstantě v obyčejné přirozenosti.

 

...Pro dosažení eurytmie vyžaduje tato malba dostatek denního světla a nejlépe z levé strany...