Poslední léto

 

Olej na plátně | 50 x 60 cm | autor EVENOT

 

      | Jako vánku teplého jedno vdechnutí, jako pohlazení zlatého klasu, jako když ptáci volní nad krajem přeletí, tak krátký život je letního času.

      | A stromy ty sledují a v korunách šeptají, jak čas, jak život - jak kolem běží. Jak múza plátno malíře pohladí potají a jak se ohlédne a pak vytratí v dáli nad věží.

      | Čas přesypal se na zdi v omítce a zlato z polí bude sklizeno a vítr květy otrhá z polních cest. To léto loučí se a za rok bude vzkříšeno.

 

Prodáno.