Kavárna Návrat

 

Olej na sololitu | 35 x 43 cm | autor EVENOT

 

      | Nebe - jak je zšedlé dnes... A mlha truchlivá se vkrádá, by spolkla domy, most i mez a toho muže, jenž odejít se zdráhal.

      | Ten schody, jak vzdaluje se, počítá. Jak v kavárně své sbohem zanechal, to na dlani chvějící si pročítá bezradný, jak osud karty zamíchal.

      | A srdce v parfému se hojí, co ve vlaku vyprchá už brzy z té dlaně, jež hladila ji po šíji a na tváři stírala pak slzy.

      | Svět nepoučí se a někdo odchází, však uniforma - ta ho pohlídá... Snad z kavárny ho štěstí provází, když jménem "Návrat" oplývá.

 

...Příběh loučení se odehrává na nejmenované ulici, v nejmenovaném německém městě, v říjnu roku 1940; v neslavných časech druhé světové války. Kavárna Návrat (Rückkehr Kaffee) je snad příslibem šťastného konce pro maldou dvojici v nešťastné době, na nešťastné straně.

Prodáno.