Co hrají v podsvětí

Olej na plátně | 50 x 70 cm | autor EVENOT


      | Dolů, po těch schodech sestoupil jsem a nebo spad. Tam hluboko v těch dolech, naše svědomí těží se a váží snad.

      | A hrají, tak krásně hrají tady daleko, tady všude. Srdce buší, sny se zdají a houslista klaněti se bude.

      | Zahrají ti píseň s radostí. Od srdce zahrají tu tvou. Proděraví kabát všedních starostí. Melodie rozhoří se a nese tmou.

      | Zas a znova mlhaví hudebníci hrají, okna zavřená i dokořán, světlo nebo tma, noc ba den sotva oni znají. Tví přátelé tam na dně všeho dna....Tato olejomalba je velmi oceňována laickou i odbornou veřejností. Svojí hloubkou a sílou motivu přesahuje dimenze dvourozměrného díla... 

Cena: 16 000,- Kč*

*Obraz není zarámován. Cena za rám vč. rámování se většinou pohybuje v rozmezí 1000,- až 2000,- Kč dle výběru a velikosti obrazu. V případě zájmu o rám, je tento vybírán přímo autorem v rámci výše zmíněné ceny. Nutno počítat s časem pro rámování 2 až 3 týdny.