Co hrají v podsvětí

 

Olej na plátně | 50 x 70 cm | autor EVENOT

 

      | Dolů, po těch schodech sestoupil jsem a nebo spad. Tam hluboko v těch dolech, naše svědomí těží se a váží snad.

      | A hrají, tak krásně hrají tady daleko, tady všude. Srdce buší, sny se zdají a houslista klaněti se bude.

      | Zahrají ti píseň s radostí. Od srdce zahrají tu tvou. Proděraví kabát všedních starostí. Melodie rozhoří se a nese tmou.

      | Zas a znova mlhaví hudebníci hrají, okna zavřená i dokořán, světlo nebo tma, noc ba den sotva oni znají. Tví přátelé tam na dně všeho dna.

 

 

...Tato olejomalba je velmi oceňována laickou i odbornou veřejností. Svojí hloubkou a sílou motivu přesahuje dimenze dvourozměrného díla...