Čertášův triumf

Olej na sololitu| 35 x 35 cm | autor EVENOT


      | Když zrak za víčky schováváš a sám před sebou se utíkáš, tu v propastné tmě sotva poznáváš, s čím se vskutku potýkáš.

      | A nezdržíš se, abys stál. Tak se mlhou času prodíráš, bys stanul za okny, co zvou tě dál. Ten zámek každé noci proklínáš.

      | Tys jeho pánem i sluhou. Všechny dveře, jak je znáš, pro tebe tu stále budou. V každém okně na sebe se podíváš.

      | A kdo víc je prokletý? Zda ten zámek, nebo ty, Čertáši, ptáš se zlobou, žalem prokvetlý, když průvan oheň roznáší.

      | Plamen zažehl jsi s vírou, radostí, že zlomíš staré prokletí, že taháš kartu se štěstím, když žárem spálíš staletí. Dolů, po těch schodech sestoupil jsem a nebo spad. Tam hluboko v těch dolech, naše svědomí těží se a váží snad.


Cena: 7 800,- Kč*

*Obraz není zarámován. Cena za rám vč. rámování se většinou pohybuje v rozmezí 1000,- až 2000,- Kč dle výběru a velikosti obrazu. V případě zájmu o rám, je tento vybírán přímo autorem v rámci výše zmíněné ceny. Nutno počítat s časem pro rámování 2 až 3 týdny.